A- A A+
Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жылғы 4 желтоқсандағы № 806 қаулысы.

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу қағидалары бекiтiлсiн.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi                                                                                                            Б. Сағынтаев

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2017 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 806 қаулысымен
бекiтiлген

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу қағидалары (бұдан әрi — Қағидалар) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 2-тармағына сәйкес әзiрлендi және арнаулы мемлекеттiк органдарды қоспағанда, мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң (бұдан әрi — сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдаудың объектiлерi) қызметiндегi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу тәртiбiн айқындайды.

2. Осы Қағидалар мынадай салалардағы қатынастарға қолданылмайды:

1) прокуратура жүзеге асыратын жоғары қадағалау;

2) қылмыстық iстер бойынша сотқа дейiнгi iс жүргiзу;

3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша iс жүргiзу;

4) сот төрелiгi;

5) жедел-iздестiру қызметi;

6) қылмыстық-атқару қызметi;

7) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялар туралы заңнамасы талаптарының сақталуын бақылау.

2-тарау. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi органның (бұдан әрi — уәкiлеттi орган) және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу объектiсiнiң бiрiншi басшыларының, олар болмаған жағдайда олардың мiндеттерiн атқаратын немесе олардың лауазымдарын алмастыратын адамдардың мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң қызметiндегi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу туралы бiрлескен шешiмi (бұдан әрi — бiрлескен шешiм) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу үшiн негiздеме болып табылады.

4. Бiрлескен шешiм:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг, оның iшiнде жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн зерделеу нәтижелерiнiң;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау объектiсiнiң бастамашылық өтiнiшiнiң және оны өткiзу туралы уәкiлеттi органның шешiмi;

3) Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi, Қазақстан Республикасының Президентi Әкiмшiлiгi тапсырмаларының, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi органдардың шешiмдерi мен ұсынымдарының негiзiнде қабылданады.

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдауды 30 жұмыс күнiнен аспайтын кезеңде, уәкiлеттi органның және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу объектiсiнiң бiрiншi басшыларының бiрлескен шешiмiмен құрылатын жұмыс тобы жүргiзедi.

6. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу мынадай кезеңдердi:

1) осы Қағидалардың 7-тармағында көзделген бағыттарға сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау объектiсiне қатысты ақпаратты жинауды, қорытуды және талдауды;

2) осы Қағидалардың 10, 11, 12-тармақтарына сәйкес талдау анықтамасын жасауды, келiсудi және қол қоюды қамтиды.

7. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiнiң қызметiне қатысты нормативтiк құқықтық актiлердегi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн анықтау;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiнiң ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметiнде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн анықтау.

8. Сыртқы талдау объектiсiнiң ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметiнде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн анықтау мынадай:

1) персоналды басқару;

2) мүдделер қақтығысын реттеу;

3) мемлекеттiк қызметтер көрсету;

4) рұқсат беру функцияларын орындау;

5) бақылау-қадағалау функцияларын iске асыру;

6) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiнiң ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметiнен туындайтын өзге де мәселелердi зерделеудi қамтиды.

9. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзу үшiн ақпарат көздерi:

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiнiң қызметiне қатысты нормативтiк құқықтық актiлер;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсi ұсынатын оның бағыттары бойынша мәлiметтер;

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау бағыттарына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк және құқық қорғау органдарының ақпарат жүйелерiнен алынған деректер;

4) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiне қатысты мемлекеттiк органдардың бұрын жүргiзген тексерулерiнiң нәтижелерi;

5) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау бағыттарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелерi;

6) бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;

7) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерi;

8) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiнiң лауазымды адамдарының сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығын анықтау және оны жасағаны үшiн жауаптылыққа тарту туралы мәлiметтер;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де мәлiметтер болып табылады.

3-тарау. Сыртқы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн талдау қорытындылары

10. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi бойынша:

1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерi туралы ақпаратты;

2) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн жою бойынша ұсынымдарды қамтитын талдамалық анықтама әзiрленедi.

11. Талдамалық анықтама жұмыс тобының барлық мүшелерiмен келiсiледi және оған бiрлескен шешiммен белгiленген уәкiлеттi органның және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiнiң лауазымды адамдары қол қояды.

12. Талдамалық анықтама уәкiлеттi органға және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiне екi данада әзiрленедi және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау аяқталғаннан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде олардың бiрiншi басшыларына ұсынылады.

13. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде оны жүргiзудiң негiзiне қарай:

1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң, Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi органдардың қарауына берiледi;

2) уәкiлеттi органның және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiсiнiң интернет-ресурсында оны жүргiзуге өтiнiштерi негiз болған жеке және заңды тұлғалардың назарына жеткiзiле отырып, орналастырылады.

14. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау объектiсi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi бойынша талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап он жұмыс күн iшiнде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi бойынша шығарылған, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жою бойынша iс-шаралар жоспарын әзiрлейдi және уәкiлеттi органмен келiседi.

15. Уәкiлеттi орган сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi бойынша анықтамаға қол қойылған күннен бастап алты ай iшiнде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiлерiнiң сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi бойынша шығарылған, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жою бойынша ұсынымдарды орындауына мониторинг жүргiзедi.

16. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау объектiлерiнiң сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жою бойынша ұсынымдарды орындауына мониторинг нәтижелерi туралы ақпарат уәкiлеттi органның интернет-ресурсында орналастырылады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК

Мақаланың шыққан күні: 11.01.2018 11:14
Парақтағы соңғы өзгерістер: 27.09.2019 12:11
Қаралым саны: 3483

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

@2020 Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы

Мекенжайы:

Телефоны:

Электрондық пошта адресі:

Заңды мекенжайы: Көкшетау қ., Қаныш Сәтбаев к-сі, 1а

Нақты Мекенжайы: Көкшетау қ., Абай к-сі, 114Б

8 (7162) 29-80-30

ugzk@aqmola.gov.kz